بیــمه عمر دقیقا چیست؟

بیمه عمر راهی است برای پس‌انداز پول برای‌خودتان و یا بجاگذاشتن پول برای کسانی که از نظرمالی به شما وابسته‌اند، مثل همسر و فرزندان و یا حتی پدر و مادر. برای اینکه هزینه‌های زندگی راحت‌تر تامین‌شوند و یا اینکه هزینه‌ها و بدهی‌ها پرداخت شوند.

البته بیمه عمر تا زمانی که زنده هستید برای شما مزایای فراوانی خواهد داشت: پرداخت مستمری مادام‌العمر، پرداخت وام بدون نیاز به ضامن و پوشش بیماریهای خاص که برای شما و خانواده‌تان ارزش‌مادی و معنوی فراوان بوجودمیاورد، ابدا هم به این بستگی ندارد که شما پیر یا جوان‌هستید، مجردید، متاهل هستید، فرزند دارید یا ندارد.

فرم مشخصات‌فردی را پرکنیــــد و ….

درباره بیمه‌عمر همه‌چیز را بدانیـــــد.

 بیــــمه عمر: راست و دروغ، حقیقت و شایعه

بر روی هر مورد کلیک کنید و حقیقت را بدانید.

نادرست: بیمه عمر گران است و مال پولدار ها است.

حقیقت چیست؟

بیمه عمر میتواند از هزینه شارژ و تلفن ماهانه‌تان ارزانتر باشد، حتی اگر هر روز یک فنجان قهوه میخرید، هزینه بیمه‌عمر میتواند ازین هم ارزانتر باشد.

نادرست: بیمه عمر بدردم نمیخورد چون من مجردم و زن و بچه ندارم.

حقیقت چیست؟

اگر خدای ناکرده اتفاقی برایتان بیفتد، میتوانید از قبل مشخص‌کنید که شخص دیگری مسئولیت انجام کارها را به عهده بگیرد.

نادرست: همسرم کارمند است و بیمه‌دارد، بیمه عمر بدرد من نمیخورد.

حقیقت چیست؟

همیشه داشتن دو بیمه‌عمر و پس‌انداز بهتر از یکی است، مزایا و سود بیشتری خواهیدداشت

نادرست: بیمه عمر بدرد جوانان نمیخورد، برای من زود است.

حقیقت چیست؟

هیچوقت برای خرید بیمه عمر زود نیست. هرچه جوانترباشید، شرایط بیمه عمر برایتان آسانتر و قیمتش ارزانتر است.

نادرست: بیمه عمر فقط برای زمان فوت و خرج کفن و دفن است.

حقیقت چیست؟

بیمه عمر میتواند به روشهای مختلف و تا زمانی که زنده هستید برای شما سود و فایده مالی داشته باشد. از وام بدون ضامن تا پرداخت حقوق بازنشستگی که به مراتب بیشتر از نمونه‌های مشابهی مثل حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی و … است.

نادرست: من بیمه تامین اجتماعی دارم پس به بیمه عمر نیازندارم.

حقیقت چیست؟

سطح پوشش و مزایای بیمه‌عمر در هیچ‌نوع بیمه‌نامه دیگری پیدانمیشود. حتی در مورد مستمری بازنشستگی فاصله این‌دو نوع بیمه‌نامه بیشتر هم میشود، مستمری شما با استفاده از بیمه‌عمر چندین برابر بیشتر از انواع‌دیگر است.

 دانشکده بیمه عمر

مطالب آموزشی درباره بیمه عمر از سراسر اینترنت

بیمه مان ابزاری برای حل مشکلات گوناگون زندگی

افراد زیادی تصور می­کنند بیمه‌ی زندگی هم هزینه دارد و هم ابزاری پیچیده است! این در حالی است که “مان” ابزاری است قوی و انعطاف­ پذیر برای محافظت از زندگی خودتان و زندگی کسانی که دوست­شان دارید. “مان” به کمک شما می­آید و مشکلات امروز و فردای شما را در نظر گرفته و به حل...

مزایای بیمه عمر که بلافاصله میتوانید استفاده کنید:

مزیت شماره یک

مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک

مزیت شماره دو

 مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک

مزیت شماره سه

 مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک

مزیت شماره چهار

 مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک مزیت شماره یک

دلایلی که به شما میگوید همین امروز بیمه عمر تهیه کنید:

قیمت پائین تر

هرچه زودتر بیمه‌عمر تهیه‌کنید، قیمت پائین‌تری خواهید پرداخت.

سلامت هستید

هر چه سالمتر باشید، راحتتر و ارزانتر بیمه‌عمر میخرید.

آرامش خاطر

به محض خرید بیمه عمر، با دلهره هزینه های زندگی برای عزیزانتان خداحافظی میکنید.